Bigårdsträff 12 maj kl: 14:00

Hej alla medlemmar!

Snart är det dags för årets första bigårdsmöte  den 12 maj klockan 14.00  hemma hos oss på Kättbo.

Alla är mycket välkomna och vi  hoppas på soligt och fint väder.

Nedan följer en vägbeskrivning från Heby.  Kommer man från Morgongåva eller Vittinge så  åk den lilla grusvägen mot Hårsbäck, står Hårsbäck 4, strax före liten bro, vid Klinta, och sedan efter ca 2 km sväng vänster, istället för höger, vid Österundaskylten 12.

Är något oklart är det bara att ringa min mobiltelefon.

OBS!! Tid kl 14.00 den 12/5

Plats : Kättbo 212, 744 95 Vittinge

Om man kommer från Heby, väg 56, åk söderut mot Enköping. Ca 7 km söder om Heby tag vänster vid skylt Vittinge 9, åk grusvägen ca 2 km sväng höger, skylt Österunda 12.  Åk ca 500m då är vår uppfartsväg till höger, finns en vägbom och 3 soptunnor  nere vid vägen. Vårt hus ligger på höger sida med brutet/valmat tak och  byggställning.

Meddela gärna mig via mail eller telefon om ni kommer någon dag i förväg.

Mycket välkomna !!

Anna Fredriksson  och  Johan Dellbeck

 0704- 12 98 80 / 0224-622 80

Anteckningar från ordförandekonferens i Skänninge 7-8 april 2018

Under helgen samlades ett 40-tal representanter för biodlardistrikten i Skänninge för information, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Från Uppsala distrikt deltog Catharina Lindahl (ordf.) och Hans-Erik Johansson (samordnare näringsbiodling). Jag antar att det kommer någon sorts officiella anteckningar från mötet. Detta är mina (Catharinas) högst personliga notat.

Informationspunkter

Personal på förbundet

Ny informatör Mia Karlsvärd finns nu på plats. Kommer initialt att fokusera på bitidningen men kommer att ta över hemsidan från Maj-Britt Järnvall som sköter den nu.

Annons om utbildningsansvarig har varit ute, intervjuer pågår.

Apropå hemsidan så finns en FB-sida ”biodlarnawebbadministratörer” där web-ansvariga på distrikten och förbundet utbytt erfarenheter och hjälpt varandra att lösa problem. Det är en sluten grupp. Kontakta hanne.uddling@biodlarna.se för att få behörighet.

RLF

SBR är med i RLF, men formen för medlemskapet kommer att ändras (och vår motionsrätt kommer att försvinna?). Förbundet är inte nöjd med hur RLF hanterar våra frågor. SBR har nu skrivit en motion för minskad användning av bekämpningsmedel.

Vi uppmanades att kontakta våra kommuner för att försöka få dem att skapa bivänligare klimat genom att t.ex. minska klippning av vägrenar och gräsmattor.

Pollinera Sverige

20-27 maj har utsetts till pollineringsvecka. Läs mer på pollinera Sveriges hemsida.

Kvalitetsarbetet

Iingmar Walström informerade om kvalitetsarbetet och vad som vad som är på gång inom kvalitetsarbetet. Mycket focus på våra varumärken och hur värdet på dessa skall kunna bevaras och utvecklas, t.ex. krav för att få använda slingan, etiketter etc. Mer om detta finns att läsa här https://www.biodlarna.se/kontakt/kommitteer-intressebevakning-arbetsgrupper/1609-2/dokumentation-efter-kvalitetsmote-17-mars-2018/

Malin Göransson är ju distriktets kvalitetssamordnare, hennes minnesanteckningar från gruppens senaste möte har jag skickat ut tidigare.

GDPR

Den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR, träder i kraft 25 maj. Fortfarande finns en hel del tolkningssvårigheter. Förbundet avser komma ut med mer information.

Remissen om sjukdomslagstiftningen

Förbundet har lämnat ett mycket kritiskt yttrande till Jordbruksverket och där förordat att man inte går vidare och genomför ändringarna i de nu föreslagna föreskrifterna. Mer om detta finns på hemsidan.

Apiscandia

Som en ”spin off” på Apimonda har de skandinaviska biodlingsföretagen m.fl. beslutat att starta Apiscandia, föreläsningar, utställningar mm årligen. Kongressen skall rotera mellan Norge, Danmark och Sverige. Första tillfället blir i Göteborg 8-10 februari 2019. Samma vecka kommer ett antal andra evenemang och aktiviteter inom bi-näringen att hållas i Göteborg, så hela veckan kommer att gå i binäringens tecken.

Grupparbete kring distriktens roll

Utifrån bl.a. stadgarna och förbundets verksamhetsplan diskuterade vi distriktens roll och verksamhet. Några punkter som kom fram:

  • stor enighet bland distrikten att en huvuduppgift är att samordna, aktivera, stötta samt sprida information till föreningarna
  • SBR har i dag ca. 13000 medlemmar fördelade på 275 föreningar. Förbundet skulle inte fungera utan ”mellanhanden” distrikten
  • samordnarnas (kvalitets-, utbildnings- etc.) roll mycket oklar. Mer information och material från förbundet efterlystes. Distrikten såg samordnarnas uppgifter som en del av distriktsstyrelsens arbete, några distrikt hade samordnare som inte ingick i distriktsstyrelsen men som adjungerades till styrelsemötena.
  • Dialogen med föreningarna mycket viktig. Många distrikt kör årliga s.k. OSK-möten (ordförande+ sekreterare + kassör) med alla sina föreningar. Många åkte också ut och deltog vid föreningarnas styrelsemöten för att få en bättre dialog. Det här är något vi borde diskutera mera!
  • Behovet av utveckling inom utbildningsområdet framhävdes särskilt. Kvalitetssäkring av utbildningar och utbildare samt framtagning av fortsättningskurser var två områden som distrikten vill att förbundet satsar på

Näringsbiodlingskommittén

Bo Malmsten informerade om förbundets planer vad gäller näringsbiodling. Detta ledde till en rätt livlig diskussion med synpunkter framför allt från några större biodlare. Hans-Erik, som är vår representant i kommittén kommer med mer information kring detta.

Övrigt

Flera föreningar har lyckats få till stånd bra samarbeten med miljökontoren i sina kommuner. I Borås ger man t.ex. startbidrag på 5000 kr till nya biodlare.

Catharina Lindahl

Biodlingskonferens

image001.png

Priser på förtäring i angränsande lokal.

Förmiddagskaffe (95:-/person)
Kaffe/te/juice, smörgås, turkisk yoghurt, granola, frön och honung.

Lunchbuffé (165:-/person)
Sill och potatis, lax, stor salladsbuffé, tre varma rätter; kött fisk och vegetariskt, hembakat bröd och  kaffe på maten med kaka.

Eftermiddagskaffe (95:-/person)
Kaffe/te/lemonade, kaffebröd, turkisk yoghurt, granola, frön, honung, skuren frukt samt godisskål.

Från tåget är det ca 800m, gå mot stortorget!

Bilparkeringar är tyvärr avgiftsbelagda i centrala Gävle.

Billigare några kvarter från Clarion Winn Hotell, men inte gratis!

 

 

 

Gävleborgs Biodlare Distrikt

Ola Westman

Kullåkersvägen 10

805 97 Gävle

ola.westman@telia.com

070-5436534

Skador på bisamhällen

Skador genom stöld och angrepp på bisamhällen

Inom biodlingen förekommer flera typer av yttre angrepp på bisamhällen och kupor. Stölder och skadegörelse är gärningar orsakade av människor.

Angrepp av rovdjur såsom björnar förekommer om än sparsamt inom vårat distrikt. Det finns också rapporter om att även andra djur såsom vildsvin, grävling, hackspett, mård, mm. angriper bisamhällen i jakt på föda.

Ingen myndighet eller organisation har hittills haft någon samlad bild över skador som åsamkas svenska bisamhällena genom yttre angrepp. Riksförbundet inom SBR vill nu skapa en sammanställning över omfattningen. Distrikten har som en länk mellan den enskilde biodlaren och riksförbundet uppmanats att inrätta en funktion där detta kan rapporteras.

Rapport av ovan nämnda slag skickas till

Kerstin Adolfsson   kerstin.m.adolfsson@gmail.com (ansvarig för angrepp och skadegörelse)