Kontakta oss

Ordförande – Susanna Skogsberg                            Sekreterare - Anna Fredriksson

susanna.skogsberg@hyresgastforeningen.se       info@sveafastighetsbyra.se

Tel: 070-633 02 63                                                             Tel: 070-412 98 80

Utbildningsansvarig-Catharina Lindahl              Kassör - Zenita Bratt

catharina.lindahl@snclavalin.com                             E-post:

Tel: 073-633 92 29                                                             Tel: 070-948 61 25

Ledamot - Gösta Persson                                         Ledamot-

E-post:                                                                                    E-post:

Tel: 070-200 01 88                                                            Tel: 

Ledamot - Kristina Hansson                                    Hemsidesansvarig - Jan Storm

E-post:                                                                                   jan.storm@mac.com

070-513 25 68                                                                     070-530 08 55