Förtroendevalda

Styrelsen vald på årsmötet 17 nov 2018

Ordförande                   Susanna Skogsberg 

                                           susanna.skogsberg@hyresgastforeningen.se 

                                           070-633 02 63

Sekreterare                   Anna Fredriksson

                                          info@sveafastighetsbyra.se

                                           070-412 98 80

Kassör                               Zenita Bratt

                                             z.bratt@telia.com

                                              070-948 61 25

Utbildningsansvarig    Catharina Lindahl  

                                              catharina.lindahl@snclavalin.com

                                              073-633 92 29

                                              072-312 41 47

Ledamot                           Gösta Persson 

                                             hagalund@telia.com

                                             070-200 01 88

Ledamot                          Kristina Hansson

                                             070-513 25 68

Ledamot                          Yvonne Ungari

                                             07

Ledamot                          Mickael Hedman

                                             070-266 59 65

Revisorer                        Ronny Orvendal

Revisorer                        Mats Sävneby

Valberedning                Lennart Bratt

Valberedning                Uno Eriksson

Hemsidesansvarig     Jan Storm 

                                           jan.storm@mac.com 

                                           070-530 08 55