Kalender

Lördag 23 feb
Studiecirkel 1
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 23 feb
Styrelsemöte
Enåkers Bygdegård
12:00
Lördag 9 mars
Studiecirkel 2
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 16 mars
Studiecirkel 3
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 30 mars
Studiecirkel 4
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 30 mars
Styrelsemöte
Enåkers Bygdegård
12:00
Lördag 4 maj
Styrelsemöte
Ej fastställt
12:00
Lördag 15 juni
Praktik i utvidgning
13-15
Lördag 15 juni
Styrelsemöte
Ej fastställt
12:00
Lördag 18 maj
Praktik i vårkoll
13-16
Lördag 13 juli
Praktik i honunshantering
13-15
Lördag 17 aug
Praktik i invintring
Ej tillsatt
13-15
Söndag maj-aug
13-14