Kalender

Lördag 23 feb
Studiecirkel 1
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 23 feb
Styrelsemöte
Enåkers Bygdegård
12:00
Lördag 9 mars
Studiecirkel 2
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 16 mars
Studiecirkel 3
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 30 mars
Studiecirkel 4
Enåkers Bygdegård
9-12
Lördag 30 mars
Styrelsemöte
Enåkers Bygdegård
12:00
Styrelsemöte
Ej fastställt
12:00
Lördag 15 juni
Praktik i utvidgning
13-15
Lördag 15 juni
Styrelsemöte
Ej fastställt
12:00
Lördag 18 maj
Praktik i vårkoll
13-15
Lördag 15 juni
Avläggare, utvidgning
Anna Sävström, Huddunge
13-15
Lördag 21 juni
Allmänheten, Föreningsbigården
Huddunge
13-15
Lör-Sön 29-30  juni
Allmänheten föreningsbigården
Huddunge
13-15
9-12 juli
Studieresa Lurö parningsstation
Lördag 13 juli
Honungskattning o slungning
13-15
Lördag 21 juli
Föreningsbigården
Huddunge
13-15
Lördag 17 aug
Invintring, Föreningsbigården
Huddunge
13-15