Skador på bisamhällen

Skador genom stöld och angrepp på bisamhällen

Inom biodlingen förekommer flera typer av yttre angrepp på bisamhällen och kupor. Stölder och skadegörelse är gärningar orsakade av människor.

Angrepp av rovdjur såsom björnar förekommer om än sparsamt inom vårat distrikt. Det finns också rapporter om att även andra djur såsom vildsvin, grävling, hackspett, mård, mm. angriper bisamhällen i jakt på föda.

Ingen myndighet eller organisation har hittills haft någon samlad bild över skador som åsamkas svenska bisamhällena genom yttre angrepp. Riksförbundet inom SBR vill nu skapa en sammanställning över omfattningen. Distrikten har som en länk mellan den enskilde biodlaren och riksförbundet uppmanats att inrätta en funktion där detta kan rapporteras.

Rapport av ovan nämnda slag skickas till

Kerstin Adolfsson   kerstin.m.adolfsson@gmail.com (ansvarig för angrepp och skadegörelse)